Die sterke vijand

De pijn van het lijden (gedichten)

Lenze L. Bouwers

14,95

Uit het voorwoord van deze indrukwekkende bundel over het lijden:

‘Het enige in het leven wat we weten is dat we dood gaan,’ zei ze. En ze keek me verbitterd aan.
Ik moest haar gelijk geven en liet haar uitpraten.

Hoeveel uren wordt er niet gesproken, geklaagd over ziekte, lijden, angst (voor de dood)!
Vanuit mijn eigen leven en mijn ontmoetingen met mensen heb ik als dichter geprobeerd dat veelkoppige monster te verkennen en af te tasten.

Lenze L. Bouwers geeft in een veertigtal prachtige gedichten woorden aan datgene waar we vaak maar moeilijk woorden voor kunnen vinden. Troostrijk, indringend en hoopvol.

View Detail
ISBN: 9789460050220 Aantal pagina's:64Uitvoering:paperback
 
Please Login To Download Attachment